BEKNOPTE PRIVACYVERKLARING

Uw persoonsgegevens worden opgevraagd en verwerkt door maatschap inREGEL, met maatschappelijke zetel te Appelstraat 27A, 2140 Borgerhout en met ondernemingsnummer in aanvraag.

De gegevensverwerking geschiedt op basis van de contractuele relatie of toestemming als gevolg van uw opdracht en/of offerteaanvraag of op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mede te delen per e-mail aan info@inregel.be. U heeft steeds recht ons om inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, alsook beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan hiertoe steeds een verzoek richten per e-mail aan info@inregel.be.

In de uitgebreide privacyverklaring leest u ons beleid inzake verwerking van uw persoonsgegevens.